Molberäkningar vid blandning av glasyr

Excelark där du skriver in ditt glasyr recept och får syra-bas förhållande, ytfinish och smältpunkt. Det går också att skriva in recept om materialet enbart är i mol. Det finns hjälp i arket hur man använder det (  🙂 hoppas jag)

Molberäkningar vid blandning av glasyr bygger på Anders Fredholms och John Hesselberths böcker mest till Anders bok.

Av säkerhetsskäl är filformatet .Zip. Ladda ner och packa upp.

Vikt olika material till färdig glasyr  

När man gjort molberäkningarna och fått fram vikten på de olika ämnena kan man skriva in dessa i detta excelark.

Grundreceptet skriver man in så att alla ämnena blir 100g.

Det finns funktion som räknar ut 0,5, 1 , 5 och 10 kg blandning.

Filformat excel.xlsx

       Brännblanket

På brännblanketten kan man skriva upp starttid. Temp efter en viss tid. Öppen-stängd ventil. Typ av bränning. Aktuell glasyr blandning.

Temkurvefil med valt program. Bra för historiken för sina bränningar.

Filformat excel.xlsx

       VG Blankett 

Blankett att skriva upp VG talet för sina glasyrblandningar. I stället för att mäta flyttalet på sina glasyrer kan man använda Vatten/Glasyr= VG.

Vatten i 1dl och glasyr i 100g.

Filformat excel.xlsx

      Temp kurvefil 

Blanketten innehåller de olika program som man kan programmera för sina olika typer av bränningar. Skröj, ler o stengodsbränning och andra typer. Om man ändrar i något program så sparas den gamla filen (dok) och den nya får samma namn med index uppräkning. Tempkurvefil med index och vilket program som bränns skrivs in på brännblanketten. Brännhistoriken blir då lättare att följa.

Filformat excel.xlsx