Jag har kommit fram till att jag vill blanda min egen glasyr. Det har olika orsaker.  Dels vill jag ha kontroll vad de olika glasyrerna innehåller för material samt att jag kan kombinera de olika materialen för att få en glasyr som har så lite läckage från färdigt föremål som möjligt.

Jag har valt bort material som är olämpligt för både människa och miljö. Detta kommer att begränsa vilka färger jag kan ha på mina glasyrer.

För att kunna blanda glasyrerna så att de har lite läckage och inte för mycket övervikt av något material har jag läst Anders Fredholms bok Glasyr» och John Hesselberth& Ron Roys bok Mastering Cone 6 Glazes».

Till hjälp för att kunna blanda glasyrerna har jag gjort ett nedladdningsbart Excel ark:                                                       Mol beräkningar vid blandning av glasyr»

De olika oblandade glasyr materialen förvarar  (se klipp) jag i lådor köpta från Clas Ohlson».

De färdigblandade glasyrerna förvarar jag i burkar 1, 3, 10 lit (se klipp med rullvagnen) köpta på Colorama».