Allmän Pris info

Priset på ett föremål är uppdelat i två poster. Bidrag till cancerfonden eller barncancerfonden/ och tillverkningskostnad.
Ex: Står det under bilden i galleriet 72/36 så blir priset 108 kr

Pris info lampa

Priset på en lampa är högre för att den innehåller elektronik». Lamporna är LED och dessa styrs med en app som är nedladdningsbar under Tips/Nedladdning-File/App file android»